top of page

Verwijzers

De vraag naar psychische hulp neemt de afgelopen jaren toe. Tegelijkertijd is er een personeelstekort in de GGZ, zijn de verwijscriteria strenger en de wachttijden lang. 

E-health, zelfhulpmethodes en groepstrainingen zijn goede aanvullingen op de huisartsenzorg en de POH-GGZ. Soms is echter meer persoonlijke aandacht en maatwerk gewenst. Een verwijzing naar de BGGZ of SGGZ is niet altijd nodig of gewenst, een vrije zorgkeuze voelt soms beter en werkt soms sneller. Het kan ook zijn dat cliënten alvast ergens aan willen werken in de periode dat ze op een wachtlijst staan. Dan is het fijn als er gebruik gemaakt kan worden van aanvullende opties.

 

Ik vind het belangrijk dat cliënten een vrije zorgkeuze hebben en snel met hun klachten aan de slag kunnen.

Ik bied verwijzers een snel en kwalitatief alternatief voor lichte en matige problematiek.

Een consult in mijn praktijk is laagdrempelig, snel geregeld en duurt 75 minuten. Zo is er voldoende tijd en aandacht om elkaar te leren kennen en tot de kern van het verhaal te kunnen komen. Bovendien is er dan ook ruimte voor emoties en gedachtes, het geven van uitleg en handvatten en om er zonder haast mee te oefenen. De ervaring is dat sessies goed beklijven, cliënten beter uit de voeten kunnen met wat wordt aangereikt en het traject niet zo lang hoeft te duren. Klik hier voor meer informatie over mijn werkwijze.

De voordelen voor de cliënt: 

 • Snelle, laagdrempelige, professionele hulp

 • Geen verwijsbrief of diagnose nodig.

 • Geen lange wachttijd.

 • Ruime tijd en aandacht tijdens consult.

 • Persoonlijk en transparant traject.

 • Eigen regie en verantwoordelijkheid.

 • Zo snel mogelijk op eigen kracht verder.

 • Wachttijdoverbrugging.

 • Terugvalpreventie.

 • Indien andere hulp nodig is, betrouwbaar advies.

 • Gedeeltelijke vergoeding mogelijk.

De voordelen voor zorgaanbieders:

 • Je cliënt wordt snel en professioneel geholpen.

 • Extra verwijsoptie zonder diagnose.

 • Betere doorstroom.

 • Wachttijdoverbrugging.

 • Terugvalpreventie.

 • Met toestemming cliënt: eindrapportage voor medisch dossier.

 • Makkelijke communicatie vanwege mijn werk in de reguliere zorg.

 • Past in concept van Positieve Gezondheid en zelfmanagement

"Werkzaam als praktijkondersteuner huisarts - GGZ (o.a. bij huisartsenpraktijken Lidwina en Averroes Haagdijk in Eindhoven) verwijs ik naar verschillende organisaties, coaches, psychologen en therapeuten. Ook naar Sylvia Verheijden heb ik vaker verwezen en ik hoor tot nu toe van de patiënten terug dat ze erg tevreden zijn. Sylvia werkt doortastend, professioneel en met oog voor diegenen die voor haar zit. Ook heel fijn dat de wachtlijst meevalt en zij zich erg open en toegankelijk opstelt met het oog op samenwerking. De huisartsen voor wie ik werk waren ook tevreden over de gedegen verslaglegging/terugkoppeling zodat we een goed beeld kregen van hoe de behandeling er uit had gezien".

Ik ben als registertherapeut aangesloten bij de FAGT en de RBCZ. Deze zien er op toe dat mijn praktijk voldoet aan wettelijke en professionele kwaliteitseisen in de zorg. Bijna alle verzekeraars vergoeden deels de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Ook werkgevers zijn vaak bereid kosten te vergoeden. Tevens kan in sommige gevallen via een wmo aanvraag een budget beschikbaar worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over tarieven.

Zowel voor mijn werk als psychosociaal therapeut en levenscoach als voor mijn functie als POH-GGZ, volg ik regelmatig bijscholing en neem ik deel aan intervisie en supervisie. Zo kun je als verwijzer er op vertrouwen dat je cliënt in goede handen is. 

Praktijk Sylvia Verheijden is geïnspireerd door de Positieve Psychologie en past in het concept van Positieve Gezondheid.

Ook als aanvulling of vervolg op je reguliere zorgtraject 

bottom of page